Hakkalyakin Forum
"Kutup Taklasında Kelvin Modeli" - Printable Version

+- Hakkalyakin Forum (https://hakkalyakin.com)
+-- Forum: TASAVVUFİ VAAZLAR DİNİ SOHBETLER (https://hakkalyakin.com/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Başağaçlı Raşit Tunca - Karoglan Hocanın Tasavvuf Sohbetleri Arşivi (https://hakkalyakin.com/forumdisplay.php?fid=209)
+---- Forum: 2023 Tasavvuf Sohbetleri Arşivi (https://hakkalyakin.com/forumdisplay.php?fid=219)
+---- Thread: "Kutup Taklasında Kelvin Modeli" (/showthread.php?tid=19514)"Kutup Taklasında Kelvin Modeli" - RasitTunca - 01-16-2023"Kutup Taklasında Kelvin Modeli"

Dini Tasavvufi Sohbet Videosu

"Kutup Taklasında Kelvin Modeli
Başlangıç Sıfır Noktası -272° Olur ise
Nord Yani Kuzey Kutbu 90° Amerika Olur
Kelvin Neyi Biliyordu da Bize Bunu Söyledi"

Karoglan Raşit TUNCA

(15 Ocak 2023)

Seri No: V1501202230853