Hakkalyakin
DUA EDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? - Yazdırılabilir Sürüm

+- Hakkalyakin (https://hakkalyakin.com)
+-- Forum: GIRIS - ANTRE (https://hakkalyakin.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: TEST VE ANKET BÖLÜMÜ (https://hakkalyakin.com/forumdisplay.php?fid=19)
+---- Forum: Board BLOG (https://hakkalyakin.com/forumdisplay.php?fid=23)
+---- Konu: DUA EDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? (/showthread.php?tid=6012)DUA EDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? - RasitTunca - 04-27-2019

DUA EDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?


1- Evvelâ dua ederken abdestli bulunmalıyız.

2- Dua, bir namazdan sonra yapılmalı.

3- Kişi duada tevbe ve istiğfarını ve kemâl-i ihlâsını arzeylemeli.

4- Dua ederken kıbleye yönelmeliyiz.

5- Duâdan evvel Allah’a çokça hamd ü sena etmeliyiz.

6- Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz Hazretleri’ne çokça salât ve selâm getirmeliyiz.

7- Duânın nihayetini âmin ile bitirmeliyiz.

8- Duâda yalnız kendisini düşünmeyip bütün sâlihleri ve bütün mü’minleri duâya katmalı.

9- Kişi bir hâcetini isterken ellerini semâya kaldırıp avuçlarını açarak duâ etmeli.

10- Kıtlık; umumî sıkıntı ve felâketlerin def’i için ise ellerinin dışını semâya çevirerek duâ etmeli ve Allah’a sığınmalı.

11- Celb-i menfaat için yapılan duâların nihâyetinde ellerinin avuçlarını yüzüne mesh eylemeli. Def’-i mazarrat için yapılan duâlarda mesh edilmez.

12- Duânın asıl anahtarı ise helâl lokma yemektir. Buna riayet etmeliyiz.