Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Temel Hadis Kitaplari, Hadis Kaynakları, ve Sahipleri
#1
Muhammed-1 
Temel Hadis Kitaplari, temel hadis kaynakları, ve sahipleriSahih-i Buhari

Sahih-i Müslim

Sünen-i Nesai

Sünen-i Tirmizi

Sünen-i Ebu Davut

Sünen-i İbn Mace

Bunlar ehl-i Sünnetin sağlam güvenilir hadisçileridir.


Hadis ilminde hadisler ravisine, senedine, doğruluğuna, geliş şekline göre sınıflara ayrılır.

Esas olarak üç hadis türü vardır:

Sahih (صحيح‎) hadîs: Ravi ve senet itibariyle kesinlikle şüphesiz gelen hadisler.

Hasen ('حسن) hadîs: Yazılışında kusur bulunan hadisler.

Zayıf (ضعيف) hadîs: Senedinde ve metninde bir illet bulunan hadisler.

Uydurulmuş sözlere ise mevzu denilmektedir.

Hadis, Kur'an'dan sonra ikinci kaynaktır. Kur'an'ın tefsirinde hadis
başlıca kaynaktır. Hadis, sünnetin yaslandığı kaynaktır. İslam
mezheplerinin doğuşunda hadisler farklılıklara yol açan birer fıkıh
usulü kaynağı da sayılır.

İslam'da Kütüb-i sitte denilen temel hadis kitapları:

İmam Buhari

Müslim

Ebu Davud

Tirmizi

İmam Nesâi

İbn Mace'nin yazdığı kitaplardır.

Buhari ve Müslim'e sahihayn denilir, Sahihleri ile meşhur iki hadis
yazarıdır. Diğer dört hadis yazarının kitapları Sünendir. Diğer hadîs
kitabı türleri: Cami, Müsned, Mucem, Müstedrek, Mustahrec, Cüz, Tabakat.

Hadîs ilimleri usul ve esastan meydana gelir: Usuli Hadis, hadislerin
ravisini, senedini, metnini araştıran ilim dalıdır. Hadisi kimin
rivayet ettiğini, hadisin kesintili olup olmadığını, metnin doğruluğunu
araştırır. Alt ilim dalları vardır.

Cerh ve Ta'dil, raviyi redd (cerh) veya duzeltmeyi (tadil) ele alır.

Rical, ravilerin hayatını ele alır.

Hadis ihtilafı, birbiriyle çelişen hadisleri karşılaştırır.

İlelilhadis, hadisin doğruluğunu zedeleyen gizli noktaları aydınlatır.Sünnet: Hazreti Peygamberin hayat tarzı ve dini mirası, hüküm çıkarılan hadisler,

peygamberin, sonra ashabının, sonra tabiinin, sonra ümmetin örnek aldığı usul

Sünnetullah: Allah'ın hükmü ve yasaları

Metluv vahiy: Kuranı Kerim

Gayri metluv vahiy: Hadisler

Siret: Hazreti Muhammed'in hayatı, ahlakı, dış görünüşü (çoğulu siyer)

Hadis: Hazreti Muhammed'in söz, iş ve takrirleri, ayetlerin tefsiri, haber, Kuran'ın tatbikatı, vahyi gayri metluv

Eser: Ashabın sözlerinin de içinde olduğu hadis

Haber: Kuran, hadis, ashab ictihadı ve diğer bilgilerin tümü

Ashab: Hazreti Muhammed'in zamanında yaşayıp, onunla görüşmüş, müslüman ve aklı başında insanlar

Tabiin: Ashab zamanında yaşayanlar

Tebeut Tabiin: Tabiinden hadis nakledenler

Mütevatir: Hazreti Muhammed'in zamanına şahit olmuş kişilerin ittifakla bildirdikleri söz

Meşhur: Hazreti Muhammed'in zamanında değil, tabiin ve sonrakilerce tevatürle nakledilmiş söz

Vahid Haber: Bir veya birkaç kişinin naklettiği söz (fıkıhta delil hükmüne geçmez)

Gayri sahih: Karışık söz, neshe uğramış (zayıf ama uydurma değildir)

Mevzu: Uydurma, gerçek dışı (nakli bile günahtır)

İstinbat: Hüküm çıkarma

Muhaddis: Hadis bilimci (hadislerin anlamından çok ifade ve sağlamlığına bakar)

Fakih: Hadisin sebebi, siyakı, maksadı ve delaleti ile meşgul olan kişi

İsrailiyat: Mevzu söz, uydurmalar

Sıhhat: Hadiste aranan doğruluk şartı (akla
aykırılık, Kurana aykırılık, İslam'ın ruhuna aykırılık, fıtrata ve
tabiata aykırılık, tarihe aykırılık yönünden)

Kezzabin: Yalancılar

La tectemiu ümmeti aled dalale: Ümmetin, dalalet üzerinde
birleşmeyeceğini ifade eden cümle (topyekün herkes hata yapamaz
anlamında)

Nesh: Bir hadisin diğerinin zorluğunu hafifletmesi

Rivayet: Dedi, rivayet etti, haber verdi, bildirdi ifadeleriyle belirli kişilerin belirli şartlarla bir metni kaynağına götüren zincir

Tedvin: Derleme

Dirayet: Ebu Hanife'nin sıhhat için mana
rivayetini kabul etmemesi, söz zincirinde ravinin şurasını
hatırlamıyorum dediği durum, usul ve metin incelemesi, Ebu Hanife'nin 17
hadise tam intibakı.

İmla: Söyleyerek yazdırma

Tevsik: Doğruluğu kanıtlama

Yemin: Hadis rivayet edene önce yemin ettirmek (Halife Ali'nin uyguladığı bir yöntemdir)

Sika: Güvenilir

Garib: Şaz, bir kişiden gelen nakilHadis Rivayet Eden Başlıca SahabelerEbu Hureyre - 5374 hadis

Abdullah ibn Ömer - 2630 hadis

Enes bin Malik - 2286 hadis

Ayşe - 2210 hadis

İbn-i Abbas - 1660 hadis

Cabir bin Abdullah - 1540 hadis

Ebu Said el-Hudri - 1170 hadis.[2]

Hz. Muhammed hakkında hadisleri

Peygamber, "Benden Kur’an haricinde hiç bir şey yazmayınız. Kur'an'dan
başka benden bir şey yazmış olan varsa onu derhal imha etsin. Benden bir
hadis rivayet ediniz; bunun bir mahzuru yoktur; benim söylemediğim bir
şeyi kim bile bile bana isnad ederse, cehennemdeki yerini
hazırlasın."[3] dediği rivayet edilmektedir.

Ne zaman ki, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin çoğunluğu nazil oldu; birçok
hafızlar tarafından ezberlendi ve artık başka bir şeyle karışması
hususundaki endişe ortadan kalktı; işte o zaman İslam Peygamberi
Muhammed'in, hadislerin yazılabileceğini ifade ederek, "İlmi (hadisi)
yazı ile tespit ediniz."[4] dediği de rivayet olunmaktadır.

Signing of RasitTunca
Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca

Smileys-2
WWW
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi